Vryomteleef | LOST-Model - Ontdek jou emosionele DNA

Vryomteleef


Vryomteleef is gebaseer op die verhoudingsmodel genaamd LOST (life orientation skills training) wat leiding gee in die selfontdekking van ons emosionele DNA.

Vryomteleef fokus op emosionele onafhanklikheid van ander individue se negatiewe opinies, kritiek of invloed – en hier speel emosie ‘n baie groot rol.

Emosie is die hartklop van ons menswees en dit bepaal of ons ons verhoudings balanseer of kompliseer. Emosie beïnvloed ons denke positief of negatief. Positiewe of negatiewe denke bepaal ons gedrag en verdedigingspatrone, bewustelik of onbewustelik. Sodra emosie nie gegrond is in eenheid van verhouding nie, word dit gegrond in persepsie. Emosie wat gebeure uitleef in persepsie is baie gevaarlik, want sodra emosie verander dan verander my persepsie van gebeure in die verhouding ook.

Vryomteleef gee perspektief in detail van verhouding wat eerder die realiteit van gebeure aanspreek as wisselvallige emosie. Gratis videos is beskikbaar wat verskillende aspekte soos persoonlike ontwikkeling, huwelik, ouerskap en die geestelike verstaanbaarheid of uitdagings daaromtrent aanspreek.

Elke individu het een of ander tyd emosionele skade opgedoen, en as gevolg daarvan bewustelike of onbewustelike verdedigingspatrone aangeleer. Emosionele besluitneming wat lei na  ontkenning en blamering, vergroot ons risiko om perspektief te verkry van die voordele, nadele en langtermyn gevolg in ons verhoudings en daarom is dit tot ons voordeel om ons emosionele DNA te verstaan.

Dit is opwindend aangesien Vryomteleef jou ondersteun in `n ontdekkingsreis waarin jy die eenvoud van die kompleksiteit van verhoudings ontdek.

Vryomteleef glo dat selfontdekking verandering bring en verseker jou van emosioneel onafhanklike ontwikkeling in jou persoonlike verhoudings. Selfontdekking vrywaar ons daarvan om veroordeeld te voel.

Vryomteleef se perspektief van verhouding is ‘n keuse ver!!!

© Kopiereg LOST 2018. Alle Regte Voorbehou.
Geen artikel of foto mag gedupliseer of gepubliseer word sonder die toestemming van LOST.